DVF-logo
ØSTSJÆLLANDSKE
JERNBANEKLUB
   
Østsjællandske Jernbaneklub
Klubben blev stiftet i 1972 med det hovedformål at bevare historisk interessant jernbanemateriel fra såvel DSB som Privatbanerne. Klubbens indtægter, der kommer fra plantogskørsel samt særtog året rundt, bruges til bevaring og istandsættelse af materiellet. Alt arbejde sker frivilligt og ulønnet.

Materiel
Klubben har i årenes løb erhvervet for-skellige lokomotiver, motorvogne, person- og godsvogne fra perioden 1879 - 1967, og råder i dag over ca. 51 enheder, hvoraf de 11 er restaureret og køreklare. Mest kendt er nok vore hyggelige motorvognstog med DSB Mc 651 fra 1928 og NPMB M7 fra 1932, der kører størstedelen af klubbens tog.
"Kjøge Nord"
Klubben har hjemsted i KØGE, hvor kommunen har stillet et areal på ca. 3.000 m2 til rådighed ved siden af remisen og godspakhuset på Køge Station. Her har klubben indrettet værksteder i tidligere DSB hjælpevogne, hvor der findes værktøjer og reservedele, der er nødvendige for at arbejde med materiellet. Desuden er der indrettet klublokale i et tidligere kolonnehus lige overfor Køge Station.
Aktiviteter
Hver mandag aften mellem kl.18:30 og kl. 22:00 samt hver anden lørdag mellem kl. 10:00 og kl. 17:00 mødes de aktive medlemmer på "Kjøge Nord" for at arbejde på materiellet. Her er opgaverne mangfoldige, der er bl.a. tale om smede-, maler-, snedker-, og elarbejde. Kom og besøg os.

Er du interesseret i at blive medlem, kan du sende en e-mail på adressen mc651@worldonline.dk, hvor efter du vil modtage indmeldingskort samt yderligere informationer om klubben.

Retur til ØSJK/DVF siden         Køreplan for plantog         Lej et tog